Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych Prząśnik

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2673/KR - 2021

Adres

Brennik 24, 59-243 Ruja

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Legnicki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

118

Nr wpisu do rejestru

6/2006

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami