Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Moryń

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

91/KR - 2021

Adres

Rynkowa 27, 74-503 Moryń

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego Dom Generalny w Niegowie

Rodzaj placówki

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 2/2006 PS.1.MO.9013/2a/2006 z dnia 12.04.2006 r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615