Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Folusz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

882/KR - 2021

Adres

Folusz 56, 38-222 Folusz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Jasielski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

250

Nr wpisu do rejestru

26/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami