Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Dębica

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

841/KR - 2021

Adres

23 Sierpnia 3, 39-200 Dębica

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Dębicki Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn)

Ilość miejsc

220

Nr wpisu do rejestru

38/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami