Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Sandomierz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

611/KR - 2021

Adres

Czyżewskiego 1, 27-600 Sandomierz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Sandomierski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

16/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami