Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Babica

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

861/KR - 2021

Adres

Babica 2, 38-120 Czudec

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Strzyżowski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

5/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami