Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Pstrągowa Wola

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

862/KR - 2021

Adres

Pstrągowa Wola 616, 38-121 Pstrągowa Wola

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Strzyżowski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

25

Nr wpisu do rejestru

1/1/04

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami