Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Czerewki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

832/KR - 2021

Adres

Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat białostocki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku -53 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych – 42 miejsca

Ilość miejsc

95

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami