Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Piekoszów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

618/KR - 2021

Adres

Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Caritas Diecezji Kieleckiej

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

26

Nr wpisu do rejestru

23/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami