Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Critas Diecezji Kaliskiej im. Św. Józefa

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1108/KR - 2021

Adres

Klonowa 2, 98-270 Złoczew

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Caritas Diecezji Kaliskiej

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

42

Nr wpisu do rejestru

RPS-III/9420/72/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615