Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Cmolas

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

837/KR - 2021

Adres

Cmolas 274, 36-105 Cmolas

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Caritas Diecezji Rzeszowskiej Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku – 71 dla osób przewlekle somatycznie chorych - 8

Ilość miejsc

79

Nr wpisu do rejestru

32/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami