Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Chróścin – Wieś

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1133/KR - 2021

Adres

Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wieruszowski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

95

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/10/DPS