Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Choszczno

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26911/KR - 2022

Adres

ul. Pogodna 5, 73-200 Choszczno

Typ placówki

Prywatna/Publiczna

Podmiot prowadzący

„Prometeusz” Sp. z o.o., z siedzibą w Łozienicy

Rodzaj placówki

Dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

82

Nr wpisu do rejestru

ZPS-3.9423.6.2022.JJ

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615