Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Charytatywne Dzieło Miłości im. Ks. Ignacego Kłopotowskiego

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

254/KR - 2021

Adres

Loretto k/Kamieńczyka, 07-202 Wyszków

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

54

Nr wpisu do rejestru

105

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615