Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej – Centrum Seniora Skarżysko-Kamienna

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

635/KR - 2021

Adres

Ekonomii 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Skarżyski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

44/2019

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami