Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

700/KR - 2021

Adres

Fromborska 24, 80-389 Gdańsk

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Caritas Archidiecezji Gdańskiej al. Niepodległosci 778 81-855 Sopot

Rodzaj placówki

62 dla osób w podeszłym wieku, 38 dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

3

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami