Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

465/KR - 2021

Adres

Biskupice 5, 32-020 Wieliczka

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Michała Ossowskiego 5 30-656 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku- 60 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych - 15 miejsc

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

89

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami