Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

282/KR - 2021

Adres

Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

112

Nr wpisu do rejestru

74