Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Brzozów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

839/KR - 2021

Adres

Wincentego Witosa 13, 36-200 Brzozów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Brzozowski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle somatycznie chorych 32 miejsca - dla osób w podeszłym wieku 56 miejsc

Ilość miejsc

88

Nr wpisu do rejestru

34/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami