Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

442/KR - 2021

Adres

Błogosławionej Faustyny 4, 32-652 Bulowice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Braci Albertynów ul. Krakowska 43 31-066 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

81

Nr wpisu do rejestru

63

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami