Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Bidziny

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

603/KR - 2021

Adres

Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Akademia Pomysłu w Bidzinach

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

12

Nr wpisu do rejestru

45/2019

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami