Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Biały Potok”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

481/KR - 2021

Adres

Trzemeśnia 377, 32-425 Trzemeśnia

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Myślenicki Starostwo Powiatowe w Myślenicach ul. M. Reja 13 32-400 Myślenice

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

76

Nr wpisu do rejestru

49