Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Biała Niżna

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

487/KR - 2021

Adres

Biała Niżna 640, 33-330 Grybów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Grybów Urząd Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33 33-330 Grybów

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 7 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych - 26 miejsc

Ilość miejsc

33

Nr wpisu do rejestru

55

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami