Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Betania w Lublinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1050/KR - 2021

Adres

Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Lublin

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

135

Nr wpisu do rejestru

41699

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami