Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „BETANIA”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

476/KR - 2021

Adres

ks. Skorupki 19, 32-200 Miechów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w RP ul. Nad Serafą 27 30-864 Kraków

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 62 miejsca dla osób w podeszłym wieku - 9 miejsc

Ilość miejsc

71

Nr wpisu do rejestru

44