Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Starachowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

607/KR - 2021

Adres

Generała Józefa Bema 26, 27-200 Starachowice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Starachowicki

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

12/2000

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615