Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Barka Olsztyn

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

546/KR - 2021

Adres

Jacka Kuronia 10, 10-165 Olsztyn

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w Olsztynie

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

86

Nr wpisu do rejestru

PS-IV.9423.1.5.2013.JD 08.11.2013 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami