Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Białystok

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

815/KR - 2021

Adres

Baranowicka 203, 15-530 Białystok

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Białystok

Rodzaj placówki

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 102 miejsca, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 168 miejsc, dla osób przewlekle psychicznie chorych – 36 miejsc w Filii w Bobrowej

Ilość miejsc

306

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami