Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Anna

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

940/KR - 2021

Adres

Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krapkowicki 47- 303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku K i M

Ilość miejsc

25

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 6/07 PS.III.SGM.9013-4/2007 z dnia 07.12.2007 r., zmieniona decyzjami: 5/2015 PSiZ.9423.3.2015.DR z dnia 11.02.2015 r. oraz 2/2017 PSiZ.I.9423.2.2017.AKB2 z dnia 22.03.2017 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami