Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Anielin w Karczewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

301/KR - 2021

Adres

Anielin 1, 05-480 Karczew

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Otwocki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

28

Nr wpisu do rejestru

29

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami