Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

301/KR - 2021

Adres

Anielin 1, 05-480 Karczew

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Otwocki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

28

Nr wpisu do rejestru

29