Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

301/KR - 2021

Adres

Anielin 1, 05-480 Karczew

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Otwocki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

28

Nr wpisu do rejestru

29

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615