Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Anders-Dom Seniora”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1115/KR - 2021

Adres

Studzianki 19 D, 97-320 Wolbórz

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Spółka z o. o. DS Anders

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

PS-III.9420/69/DPS