Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej AGAMED w Pławnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2878/KR - 2022

Adres

ul. Radomszczańska 17, Pławno, 97-540 Gidle

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Bogdan Kubicz

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

21

Nr wpisu do rejestru

RPS-III/9420/75/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami