Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej – Adam Żmuda

ZAREJESTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2633/KR - 2021

Adres

Kościelna 12, 57-120 Wiązów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Adam Żmuda ul. Kościelna 12, 57-120 Wiązów

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

43

Nr wpisu do rejestru

3/2012

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615