Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Olkusz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

492/KR - 2021

Adres

Jana Kantego 4, 32-300 Olkusz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Olkuski Starostwo Powiatowe w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 32-300 Olkusz

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

98

Nr wpisu do rejestru

61

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami