Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Mszana Dolna

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

470/KR - 2021

Adres

Franka Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Limanowski Starostwo Powiatowe w Limanowej ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

38

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615