Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Więckowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

467/KR - 2021

Adres

Słoneczna 3, 32-082 Więckowice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krakowski Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20 30-037 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

149

Nr wpisu do rejestru

35

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615