Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Owczary

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

517/KR - 2021

Adres

Kasztanowa 20, 32-088 Owczary

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krakowski Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20 30-037 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

99

Nr wpisu do rejestru

32

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami