Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Karniowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

514/KR - 2021

Adres

Osiedlowa 10, 32-082 Karniowice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krakowski Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20 30-037 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 47 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych - 50 miejsc

Ilość miejsc

97

Nr wpisu do rejestru

29

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami