Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Miliczu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2635/KR - 2021

Adres

Kombatantów 1, 56-300 Milicz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Milicki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

123

Nr wpisu do rejestru

DKR/DPS/004

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615