Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kraków

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

496/KR - 2021

Adres

Kluzeka 6, 30-222 Kraków

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Miejska Kraków Prezydent Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3⁄4 31-004 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 40 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych - 50 miejsc

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

12

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615