Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Gorlice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

526/KR - 2021

Adres

Józefa Michalusa 14, 38-300 Gorlice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Gorlicki Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 38-300 Gorlice

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

86

Nr wpisu do rejestru

8

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami