Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Bochnia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

520/KR - 2021

Adres

Karolina 14G, 32-700 Bochnia

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bocheński Starostwo Powiatowe w Bochni ul. K. Wielkiego 31 32-700 Bochnia

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 90 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych - 67 miejsc

Ilość miejsc

157

Nr wpisu do rejestru

1

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami