Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2636/KR - 2021

Adres

Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Milicki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

152

Nr wpisu do rejestru

5/1999

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615