Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Jonkowo, filia Dobre Miasto

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

554/KR - 2021

Adres

Łużycka 73, 11-040 Dobre Miasto

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Olsztyński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

16

Nr wpisu do rejestru

PS-IV.9423.1.4.2021.KS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami