Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Jonkowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

552/KR - 2021

Adres

Lipowa 9, 11-042 Jonkowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Olsztyński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

54

Nr wpisu do rejestru

PS.II.9013-001/0808.02.2008 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami