Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Pcim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

480/KR - 2021

Adres

Pcim 638, 32-432 Pcim

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Myślenicki Starostwo Powiatowe w Myślenicach ul. M. Reja 13 32-400 Myślenice

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 19 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych - 36 miejsc

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

48

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615