Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Giżycko

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

578/KR - 2021

Adres

Warszawska 31, 11-500 Giżycko

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Giżycki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

Ilość miejsc

131

Nr wpisu do rejestru

PS.II.SK.9013-23/0602.03.2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami