Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Bartoszyce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

560/KR - 2021

Adres

Bohaterów Monte Cassino 4, 11-200 Bartoszyce

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bartoszycki

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

PS.V.0913-2/0810.04.2008 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615