Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Wola Czaryska

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

630/KR - 2021

Adres

Wola Czaryska 92, 29-145 Secemin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Częstochowie

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

38/2013

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami