Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Końskie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

622/KR - 2021

Adres

Warszawska 25, 26-200 Końskie

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Konecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

150

Nr wpisu do rejestru

28/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami